Jl. Pangeran Penghulu No.09 Bejagung Semanding Tuban

  • Home
  • /
  • Praktikum Desain Grafis

Praktikum Desain Grafis

Praktikum merupakan suatu metode mengajar yang sangat disukai oleh peserta didik dimanapun, karena melibatkan skill pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik sehingga menghasilkan tindakan praktik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, Salah satu mata pelajaran yang memiliki metode praktikum adalah mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

MA Sunan Bejagung sangat mendukung pembelajaran yang dapat menerapkan ilmu pengetahuan ke dalam praktikum, yang mengharuskan melibatkan beberapa aksi peserta didik atau keterampilan dalam praktikum tersebut. berikut ini beberapa dokumentasi praktikum desain grafis yang dilaksanakan di MA Sunan Bejagung :

Peserta didik membuat presentasi Desain grafis untuk ditampilkan saat laporan praktikum

Pengumuman Kelulusan MA Sunan Bejagung Tahun 2019/2020

Berikut adalah pengumuman kelulusan dan cara pengambilan SKL MA Sunan Bejagung

PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH SUNAN BEJAGUNG YANG DINYATAKAN LULUS TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No. Nama NIS NISN
1 Anisa Rika Hasanah 131235230019170001 0022371684
2 Evi Nur Hidayati 131235230019170003 0018748440
3 Faidatul Munawaroh 131235230019170004 0014894625
4 Firda Olivia 131235230019170005 0024192622
5 Ika Ayu Ramadhani 131235230019170006 0016329473
6 Izza Amalia Aqiqi 131235230019170007 0024839991
7 Khalimatur Rosidah 131235230019170008 0017522093
8 Lia Aszhari Rohmah 131235230019170009 0024172290
9 Miftakhul Khanifah 131235230019170010 0017756044
10 Miftakul Nur Hidayati 131235230019170011 0012444093
11 Nur Maya Shofa 131235230019170012 0016157868
12 Nuris Wardhatun N 131235230019170013 0016805411
13 Nurul Aviyah 131235230019170014 0029903263
14 Reni Wulandari 131235230019170016 0015403783
15 Rohi Hatul Jannah 131235230019170017 0017733643
16 Siti Maulida Nafi’ah 131235230019170018 0014892102
17 Siti Nur Azizah Al Mufidah 131235230019170019 0017729395
18 Siti Nur Eilminafi’a 131235230019170020 0017756347
19 Siti Taslimah 131235230019170021 3017351392
20 Sovia Rahmawati 131235230019170022 0017756338
21 Umi Ni’matus Sholihah 131235230019170023 0014933877
22 Waridatul Ummah 131235230019170024 0024195365
23 Wiwik Nurul Shobihah 131235230019170025 0020126505
24 Zuhairoh Intan Putri 131235230019170026 0024610521
25 Abu Asy’ari 131235230019170027 0017756372
26 Ahlun Nazar 131235230019170028 0020632689
27 Ahmad Rosyidi 131235230019170029 0024616593
28 Bayu Prasetyo Aji 131235230019170030 0017756041
29 Dhika Prwidhistia Wibowo 131235230019170031 0012502080
30 Hanafi 131235230019170032 0013216168
31 Husein Habibi Fajar 131235230019170033 9985413347
32 M. Hilal Romadhon 131235230019170034 0018018877
33 Muhammad Sahrul romadhon 131235230019170035 0016788055
34 M. Wahyu Saputro 131235230019170036 0025122536
35 Muhammad Zaenal Abidin 131235230019170037 0017519049
36 Mahzan Sidada 131235230019170038 0017231751
37 Miftakhur Roziqin 131235230019170039 0016801588
38 Moh. Abdul Majid 131235230019170040 0017519440
39 Muhamad Darwis 131235230019170041 0020083807
40 Muhammad Fikri Amrudin 131235230019170042 0022910284
41 Muhammad Muhyidin 131235230019170043 0021341782
42 Muhammad Rodlin Darojatal Ula 131235230019170044 0017519066
43 Muhammad Rohfi Candra 131235230019170045 0023570330
44 Mukharor Habibi 131235230019170046 0017759003
45 Nazwa Sumantri 131235230019170047 3014967201
46 Rizkina Ababil 131235230019170048 0011064346
47 Rasyid Mahasin 131235230019170049 0014348323
48 Syaroful Adib 131235230019170050 0022922942
49 Sholikul Ridwan 131235230019170051 0023833960
50 Sugondo 131235230019170052 0018418155
51 Taufiq Rivai 131235230019170053 0017733872
52 Taufiqur Rohman 131235230019170054 0003132874
53 Tegar Fatkhun Nada 131235230019170055 0019592983
54 Wahid Heru Praditia 131235230019170056 0029303707
55 Moch. Alim Nur Hidayah 131235230019170057 0017475615
56 Afriyani 131235230019170058 0017756528
57 Alfi Azqia Uzzulfa Haq 131235230019170059 0029308139
58 Aminarul 131235230019170060 0011687892
59 Aprilia Kartika Sari 131235230019170061 0028297233
60 Dewi Elvyyatur Rohmah 131235230019170062 0024407214
61 Fitriyah 131235230019170063 0014892088
62 Hani Nurul Hidayah 131235230019170064 0029304294
63 Hidayatun Nurul Aeni 131235230019170065 0021494550
64 Icha Fatimatus Sa’diyah 131235230019170066 3016674700
65 Istiqomah Aprilia Isdiana 131235230019170067 0021494554
66 Kafiyatul Muthoharoh 131235230019170068 0013147211
67 Layli Putri Nur Anisa 131235230019170069 0021691128
68 Lutfiana 131235230019170070 0024052771
69 Mei Ziyadatul Hasanah 131235230019170072 0021754545
70 Nailatun Ni mah 131235230019170073 0014065459
72 Ni’matul Khoiriyah 131235230019170074 0013893838
72 Ninna Indria Puspa 131235230019170075 3014956755
73 Nurul Aini 131235230019170076 0017756051
74 Reifa Yeti Noviana 131235230019170077 0020839847
75 Rodhiyatam Mardhiyah Putri Aulia 131235230019170078 3012917102
76 Siti Khomsatin 131235230019170079 3015841591
77 Siti Nur Wafiatun Naila 131235230019170080 0037392561
78 Susi Nadila 131235230019170081 0004998796
79 Uswatun Hasanah 131235230019170082 0024574597
80 Uud Juliyati 131235230019170083 0014890518
81 Wafu’ah Anatiya 131235230019170084 0013605527
82 Yunda Dewi Puspita 131235230019170085 3001965406
83 Tias Puji Pertiwi 131235230019170086 0017756573
84 Yeni Sa’idatul Auniyah 131235230019170087 0012266199

>>Download File SK Kelulusan<<

PROSEDUR PENGAMBILAN SKL